Specialkursus: Bedre politiske dagsordener for garvede skribenter

På specialkurset for garvede politiske dagsordensskribenter lærer du ikke at skrive. Det kan du nemlig godt. På kurset for garvede dagsordensskribenter arbejder vi med at formidle svært fagsprog og komplekse sager, så det giver mening for en politiker.

Den politiske dagsorden er en helt særlig genre. Den er et arbejdsredskab for politikere. Derfor skal sagerne skrives i et klart og præcist sprog, der kan skabe rum for politisk debat og beslutning.

Råderum, struktur og argumentation i politiske dagsordener

I mange kommuner efterlyser politikerne politisk råderum og flere handlemuligheder. De efterspørger oplyste sager, hvor det tydeligt fremgår, hvilke fordele og ulemper en sag har, og hvilke konsekvenser der eventuelt kan være forbundet med en beslutning. De vil gerne diskutere politiske mærkesager og have forskellige handlemuligheder. Alt det skal tydeligt fremgå af den politiske dagsorden.

På kurset for garvede dagsordensskribenter arbejder vi derfor ekstra meget i dybden med politisk råderum, struktur og argumentation. Jeg har særlig fokus på deltagernes egne tekster, ligesom jeg inddrager dine og de øvrige deltageres egne erfaringer undervejs. Jeg træner desuden deltagerne i at benytte en særlig kvalitetsmodel, der kan skærpe blikket for, hvordan man kan stramme, skære og forbedre egne og kollegaers dagsordenspunkter.

Dagen byder på en kombination af korte introduktioner til teorier og værktøjer, eksempler, diskussioner og øvelser.

Hvem kan deltage i kurset for garvede skribenter, og hvad kræves der?

Du har sikkert skrevet politiske dagsordener i flere år. Du skriver flydende og uden besvær om dit fagområde. Måske har du allerede været på et af mine – eller andres – kurser om at skrive politiske dagsordener. Alligevel oplever du, at du mangler værktøjer og metoder, der kan hjælpe dig, når du skal skrive de svære og komplekse sager. Dem der er fyldt med politiske dilemmaer. Med andre ord: Dette kursus er for specialister og garvede skribenter, der vil arbejde i dybden med formidlingsteknik, som er særligt målrettet politiske dagsordener.

Lyder kurset for garvede skribenter som noget for dig?

Hvis I er flere i din virksomhed, der har brug for et kursus i bedre dagsordener for garvede skribenter, så kommer jeg gerne til jer. Jeg tilpasser altid mine kurser til den enkelte organisation. Ring på 81 71 00 17, og hør nærmere.

Hvis du gerne vil på et åbent kursus, så send mig en mail: mb@bolvigkom.dk. Jeg holder løbende åbne kurser, når jeg kan samle et lille hold.

Share This