Specialkursus: Skriv bedre afgørelser

Gode afgørelser skal skrives i et letforståeligt sprog, der tager hensyn til modtagerens aktuelle situation. Afgørelser er nemlig vigtig dokumentation, der skal gøre det tydeligt for modtageren, hvad der er besluttet og hvorfor. Det er derfor afgørende, at borgerne oplever ærlig og enkel kommunikation formidlet med et klart, entydigt og troværdigt budskab.

Offentlige sagsbehandlere og administrative medarbejdere skal med andre ord kunne formidle klare beslutninger og afgørelser, så det giver mening for modtageren – dvs. borgeren. Et godt skrevet eller en tydelig formidlet afgørelse kan rent faktisk være med til at begrænse antallet af klager og påvirke medarbejdernes trivsel i en positiv retning.

Men hvordan skriver man en god afgørelse – og kan det overhovedet lade sig gøre, hvis budskabet er negativt? Svaret er ja, og på kurset i bedre afgørelser får du værktøjer og metoder til netop det –  tilrettelagt med konkrete øvelser og eksempler fra din egen hverdag.

Hvad er på programmet på kurset i bedre afgørelser?

På kurset i bedre afgørelser bliver du indført i teknikker og metoder til god formidling og får tid til at øve dig på dine egne breve og afgørelser. Efter en aftalt tid, typisk 4-6 måneder, følger vi op på de erfaringer, du og de øvrige deltagere har gjort jer i mellemtiden.

På kurset i bedre afgørelser bliver du god til:

  • at sætte modtageren i centrum
  • sammensatte ord og sætningsord
  • passivt sprog
  • fag- og forvaltningssprog
  • abstrakte begreber
  • gode overskrifter
  • klare indledninger
  • logisk opbygning
  • klar argumentation
  • kvalitetskontrol.

Kurset i bedre afgørelser tager udgangspunkt i Ankestyrelsens vejledning til at skrive bedre afgørelser og veksler mellem undervisning, diskussion og øvelser. Du arbejder med egne eksempler på afgørelser for at få maksimalt udbytte af kurset i bedre afgørelser.

Hvad får du med hjem fra kurset i bedre afgørelser?

Du får enkle, konkrete og effektive redskaber til at skrive og strukturere gode breve og afgørelser, som kan implementeres i dit daglige arbejde med det samme. Du går hjem med ny viden og nye kompetencer, som gør det lettere for dig at skrive afgørelser i fremtiden. Kurset i bedre  afgørelser er oplagt at bruge som udgangspunkt for at rette brevskabeloner og standardbreve til. Du får desuden udleveret min bog Skriv bedre nu, som er en del af kursusmaterialet.

Hvem kan deltage i kurset om bedre afgørelser?

Kurset i bedre afgørelser henvender sig til alle administrative medarbejdere i det offentlige, særligt sagsbehandlere, der skriver afgørelser. Kurset kræver, at du deltager aktivt, og at du er villig til at arbejde med dine egne eksempler på afgørelser, så du opnår den største læring.

Lyder kurset i bedre afgørelser som noget for dig?

Hvis I er flere i din virksomhed, der har brug for et kursus i at skrive bedre afgørelser, så kommer jeg gerne til jer. Jeg tilpasser altid mine kurser til den enkelte organisation. Ring på 81 71 00 17 og hør nærmere.

Share This