Dårligt sprogbrug svækker troværdigheden

Måske ved den kluntede sprogbruger ikke, at hun har en udfordring!

Sproglig uformåenhed, kommafejl og sjusk er med til at svække jeres troværdighed. Det bør du gøre noget ved, hvis du er leder. Her får du 5 råd til at komme problemet til livs.

”Hold da op, hvor er der mange stavefejl og kommafejl. Det her brev er simpelthen så smækfyldt med fejl, at jeg krummer tæer. Det kan jeg slet ikke lade være med at lægge mærke til. Det er bare for dårligt.”

Citatet ovenfor er taget fra et fokusgruppeinterview, som jeg gennemførte i forbindelse med et projekt. Projektet havde til formål at skabe klarhed og enkelthed i kommunens afgørelser (det svarbrev man sender til en borger, når han/hun har søgt om tilskud til fx hjælpemidler, rengøring osv). Inden vi satte projektet i gang, spurgte vi målgruppen: Hvad tænker I om vores afgørelser nu?

Fejl flytter fokus

Og målgruppens svar var ikke til at tage fejl af: Det er ikke lige meget, om brevet til borgeren er fyldt med fejl! Flere af personerne i fokusgruppen var så optagede af netop fejlene, at det helt skyggede for budskabet og indholdet i brevet! En af deltagerne nægtede simpelthen at forholde sig til indholdet, fordi fejlene ”larmede så meget”, at indholdet gled helt i baggrunden. De mange fejl betød også, at deltagerne mistede tilliden til afsenderen:

”Jeg er lige ved at tro, at den sagsbehandler, der har skrevet det her, heller ikke forstår en disse af det.”

Dårligt sprog skader afsenderens image

I de afgørelser vi analyserede, fandt vi i gennemsnit mellem 12 og 15 brud på sproglig korrekthed og uacceptabel sprogbrug. I enkelte afgørelser var der over 25 fejl! Som fokusgruppeinterviewet også understreger, så er sproglig uformåenhed med til at svække afsenderens troværdighed.

5 råd til at komme sprogudfordringerne til livs

Det første skridt til at begrænse omfanget af stavefejl og sproglige ukorrektheder er at tale om det. Ingen er jo perfekte, og måske ved den kluntede sprogbruger ikke, at han/hun har en udfordring. Men sproglig korrekthed bør være en del af jobbet og et kvalitetskrav i offentlige tekster. Og den kvalitet skal ledere efterspørge. Her er 5 råd til at komme i gang:

  1. Tal om det, sæt det på dagsordenen, giv frit lejde!
  2. Tilbyd kompetenceløft.
  3. Der er hjælpemidler på nettet, henvis dertil, fx Sproget.dk.
  4. Mål på det! Læs hvordan.
  5. Lav et enkelt system! Se hvordan her.

Du kan også udfordre dine kollegaer og medarbejdere

Lav en sjov quiz, og test, hvor meget du og dine kolleger ved om fx fremmedord, stavning, bøjning, bindestreger, kommasætning og r-problemer. På sproget.dk vrimler det med sjove quizzer og øvelser.

God fornøjelse!