ram plet
“Glem det”, siger de fleste dagsordensskribenter, når jeg siger til dem, at hele deres dagsordenspunkt skal opsummeres i overskriften. “Mit punkt er komplekst og indviklet og kan slet ikke forklares i en overskrift”, siger de. Og mit svar til dem er, at så er der noget galt med formidlingen – og måske også indholdet – i dagsordenspunktet.

Start med overskriften
Inden du skriver dit dagsordenspunkt, skal du formulere overskriften. Det svarer til at starte med slutningen. Hvad vil du gerne opnå med dit dagsordenspunkt, hvad skal du stå med, når det politiske møde er slut? Jo mere konkret og specifik din overskrift er, jo nemmere er det for politikerne at træffe en beslutning.

Overskriften sikrer den røde tråd
Overskriften er altså en slags indholdsbeskrivelse, der hjælper læseren på vej. Men en god overskrift er også vigtig for skribenten, den holder nemlig hende/ham på sporet. Derved undgår hun/han at ryge ud af irrelevante sidespor, der forstyrre læsningen og dermed beslutningen.

En indholdsbeskrivende overskrift ser således ud:

– Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen (Holbæk Kommune)
– Beslutning om udbud af grunde i Kildebrønde Industri (Greve Kommune)
– Ansøgning om tilskud til juletræsfest i Veksø – beslutning (Egedal Kommune).

Så derfor skal du altid starte med at skrive overskriften. Brug gerne lidt tid på at tænke – evt. teste din overskrift hos en kollega. En skarp overskrift er en effektiv investering i det forberedende arbejde med at skrive din dagsordenstekst. Den kan spare dig for omskrivninger og tilretninger senere i processen.

Husk derfor:

  1. Overskriften er et løfte til din læser
    En god overskrift opsummerer det vigtigste i din tekst. Læseren skal kunne se hovedbudskabet og hovedkonklusionen alene ved at læse overskriften. Den skal altså være kort og sigende.
  2. Overskriften skaber forventninger
    Når vi læser overskrifter, danner vi os en idé om indholdet.  Vi forventer, at den er dækkende for tekstens indhold. Får vi noget andet, end vi forventer, så bliver vi forvirrede.
  3. Overskriften leder læseren på vej
    Hvis dine overskrifter er gode, guider du læseren fra starten. Dit budskab trænger bedre igennem, og teksten bliver lettere at huske, forstå og overskue.