I Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, i Egedal Kommune har vi gennemført et stort projekt, der har haft fokus på at hjælpe vores myndighedsmedarbejdere med at skrive bedre afgørelser til borgerne. Da vi evaluerede projektet, viste det sig, at det har haft en enorm positiv og ikke mindst målbar effekt, blandt andet på grund af Marianne Bolvigs engagerede og kompetente undervisning. Medarbejdernes trivsel er steget og antallet af klager er faldet efterhånden, som der i løbet af projektforløbet er kommet mere kvalitet og klarhed ind i formidlingen af vores afgørelser. Mine medarbejdere har nu fået styr på at skrive forståelige skriftlige afgørelser og er i det hele taget blevet meget bedre til at kommunikere professionelt – både mundtligt og skriftligt.

Rikke Terslev Bengtssen

Afdelingsleder, Den Tværfaglige Myndighed, Egedal Kommune

Share This