Effektmåling af tekster

Hvorfor måle jeres tekster?

En effektmåling af det strategiske arbejde med at forbedre jeres skriftlige kommunikation og tekstarbejde øger jeres styringsmuligheder og gør jer klogere på egen praksis. En effektmåling medvirker til at løfte kvaliteten og fastholder fokus på det gode sprog og formidlingen i jeres tekster over tid.

Måling af det bløde – at skrive gode tekster

Mange kommuner arbejder med kvaliteten i deres tekster, som fx breve, notater og afgørelser, men savner et objektivt udgangspunkt for deres indsats. Jeg omsætter resultaterne af en strategisk ”blød” indsats – at skrive bedre tekster – til kurver, grafer og hårde tal gennem en nulpunktsmåling. På den måde bliver de største udfordringer hurtigt synlige, og vi kan efterfølgende dokumentere effekten og fastsætte nye fokusområder.

Sådan måler jeg jeres tekster

Vi udvælger sammen ti målbare indikatorer for, hvad der skal kendetegne høj kvalitet i netop jeres kommunes eller afdelings tekster. Ofte findes disse indikatorer allerede i kommunens forskellige vejledninger og retningslinjer. Dataindsamlingen foregår over en given periode og ud fra en aftalt afgrænsning, fx specifikke typer afgørelser eller en specifik afdelings breve over en given periode. Målingen leveres i en overskuelig rapport, der kan præsenteres for fx politikere, ledelse og øvrige interessenter.

Efter I har arbejdet målrettet med de udfordringer, som nulpunktsmålingen har vist, gentager jeg målingen, typisk efter et år, for at dokumentere effekten af jeres strategiske indsats i arbejdet med at forbedre jeres tekster og skriftlige kommunikation.

Share This