Effektmålinger af politiske dagsordener

Hvorfor måle jeres politiske dagsordener?

Målinger øger jeres styringsmuligheder, og gør jer klogere på egen praksis. En måling af effekten af arbejdet med jeres politiske dagsordener medvirker til, at I får løftet kvaliteten og fastholder fokus på det gode sprog og formidlingen i jeres politiske dagsordener over tid.

Måling af det bløde – i de politiske dagsordener

Mange kommuner arbejder med at forbedre kvaliteten i deres politiske dagsordener, men savner et objektivt udgangspunkt for deres indsats. Jeg omsætter resultaterne af en strategisk ”blød” indsats – at skrive bedre politiske dagsordener – til kurver, grafer og hårde tal gennem en 0-punktsmåling. På den måde bliver de største udfordringer synlige, og I kan efterfølgende dokumentere effekten af jeres indsats.

Sådan måler jeg jeres politiske dagsordener

Jeg udvælger sammen med jer ti målbare indikatorer for, hvad der skal kendetegne høj kvalitet i lige præcis jeres politiske dagsordener. Ofte findes disse indikatorer allerede i kommunens vejledninger og retningslinjer. Dataindsamlingen foregår over en given periode og ud fra en aftalt afgrænsning, fx aftalte politiske fagudvalg over en given måned. Målingen leveres i en overskuelig rapport, som kan præsenteres for fx politikere, ledelse eller andre interessenter.

Efter organisationen har arbejdet målrettet med de politiske dagsordener og de udfordringer som 0-punktsmålingen har vist, gentages målingen, typisk efter et år, for at dokumentere effekten af den strategiske indsats med at arbejde med at forbedre de politiske dagsordener.

Share This