Dagsordenkursus_Bolvigkom

Jo kortere tid der går, fra du har lært noget nyt, til du anvender det i praksis, jo bedre. Det betyder, at du hurtigst muligt skal hjem og bruge det, du har lært på kursus i dit daglige arbejde.

Jeg har undervist i Helsingør Kommune mandag og tirsdag. Det var igen de politiske dagsordener, der var under kærlig behandling. To hold engagerede kursister arbejdede sig i løbet af de to dage gennem en række af deres egne og deres kollegaers dagsordenstekster.

Og blev jeg glad, da jeg åbnede min mail i dag?
Der lå nemlig en mail fra én af kursisterne, hvor der stod:

Kære Marianne

Tak for en dejlig konstruktiv og inspirerende dag i går. I dag har jeg brugt dine indspark i praksis. Jeg har skrevet den første sag.

 Jeg vil derfor meget gerne tage mod dit tilbud om sparring, så jeg kan levere nogle forbedrede sagsfremstillinger.

Jeg har valgt at arbejde med et øget fokus på:

• Sammenhæng mellem overskrift, indledning og indstilling
• Tydeliggøre hvorfor sagen er et dagsordenspunkt, og hvad der lægges op til (beslutning, orientering eller drøftelse)
• Skarpere fokus på budskab/effekt som ramme for hele dagsordenspunktet
• Kortere tekster med mindre brug af fagudtryk
• Isolere lovreferencer mm. til Retsgrundlagsafsnittet
• Ikke at skrive mere end to sider pr. dagsordenspunkt (om muligt).

Denne kursist får helt sikkert stor valuta for kursuspengene. Han har både fået fat i kursets vigtigste pointer – og er begyndt at arbejde med det. Sådan!

Jeg glæder mig til at følge udviklingen i Helsingør Kommune i de næste måneder.

Du kan læse mere om mine kurser i bedre dagsordener her.