Jeg har vundet en pris!

Formand Per Lindegaard Hjorth overrækker KSs Fagpris 2015. Foto: Jørgen Christian Wind Nielsen

Med projektet Bedre Afgørelser udført for Den Tværfaglige Myndighed i Egedal Kommune i 2015 har jeg vundet Kommunikation og Sprogs Fagpris 2015. Jeg fik overrakt prisen lørdag 14. november af formand Per Lindegaard Hjorth. Som man måske kan se på billedet, er jeg glad, overvældet og meget stolt.

Projektet, Bedre Afgørelser, har til formål at forbedre kvaliteten i den skriftlige kommunikation hos medarbejderne i Den Tværfaglige Myndighed i Egedal Kommune, der skriver afgørelser til borgere. Og dermed er projektet jo ikke mit, og æren er ikke min alene. Jeg har designet projektets sproglige del, udført analyserne og undervist medarbejderne. Men der har været mange ansatte med i projektet, som har arbejdet benhårdt for at forbedre den skriftlige kommunikation til borgerne. Alle fortjener stor ros og anerkendelse for deres engagement og opbakning. Det har været – og er – et fantastisk projekt!
Tak til Den Tværfaglige Myndighed i Egedal Kommune og særlig tak til leder Rikke Terslev Bengtson. Uden dig var dette projekt jo aldrig blevet til noget!

Hvad og hvordan?

  • Medarbejdere, der skriver breve og afgørelser i Den Tværfaglige Myndighed har fået ny viden og nye kompetencer inden for skriftlig kommunikation og formidling gennem målrettede og skræddersyede kurser.
  • Kendskabet til Ankestyrelsens vejledning om at skrive afgørelser er blevet udbredt.
  • Brevskabeloner og standardbreve er rettet til, så det er blevet lettere for medarbejderne at skrive klare breve og afgørelser.
Projektet havde 3 mål:

Mål 1: Klare breve og afgørelser er god borgerservice
Den kommunikationsfaglig måling af effektten viser, at afgørelserne er blevet lette at forstå, målt af Bolvigkom.

Mål 2: Færre klager
Antallet af klager er faldet, målt af Den Tværfaglige Myndighed.

Mål 3: Bedre trivsel
Medarbejdernes trivsel er steget, trivselsmåling er udført før og efter projektet af Bolvigkom.

Læs mere om bedre afgørelser.