Lige før sommerferien bragte Frederiksborg Amts Avis en artikel om det svære sprog i de politiske dagsordener i Furesø Kommune. Her fik jeg lov til at udbrede mig om mit yndlingsemne: faglig formidling i politiske dagsordener.

Styringsredskaber, resultatindikatorer, styringsdialoger, kædetræk og styringsindikatorer. Kender du disse ord, og kan du forklare, hvad de betyder?

Svært sprog i Furesø Kommune
Lige før sommerferien havde en journalist fra Frederiksborg Amts Avis været til byrådsmøde i Furesø Kommune, og var der faldet over et dagsordenspunkt, hvor meningen var temmelig uklar. Punktet handlede om politikkoncept og principper for politikudvikling.
Og jeg må give journalisten ret: Der har været flere i byrådssalen, der ikke helt forstod, hvorfor man skulle have et nyt politikkoncept, og hvad det nye koncept egentlig gik ud på.

Kan det ikke være lige meget?
Nej, for de politiske dagsordener er rygraden i det lokale demokrati. De er det arbejdsredskab, der styrer samarbejdet mellem forvaltningen og de folkevalgte politikere. Derfor er det et ufravigeligt krav til en politisk dagsorden, at sproget er klart og enkelt, så politikerne kan træffe beslutning på et oplyst grundlag. Det er naturligvis også vigtigt, at modtagerne, der jo også tæller borgerne, kan læse og forstå dagsordenerne – uden at skulle bruge tid på at tyde underlige ord eller på at genlæse lange svære passager.

Du kan læse hele artiklen her.