Specialkursus: Skriv bedre høringssvar

Høringssvar skal overbevise eller påvirke læseren til at tænke eller handle. Et høringssvar skal derfor belyse en sag fra flere forskellige sider og indeholde saglige argumenter for og imod konsekvenserne af den givne sag. Høringssvar bliver blandt andet brugt, inden et byråd skal vedtage en politisk sag. Så kan – og nogle gange skal – byrådet anmode forskellige parter om at give deres mening til kende. Parterne får så mulighed for at svare formelt tilbage i et høringssvar.

Høringssvar er med andre ord med til at belyse en politisk sag fra flere forskellige sider. Et høringssvar kan således ses som en mulighed for at kvalificere politikernes beslutningsgrundlag, så det sikres, at de har viden om særlige aspekter eller synspunkter i en konkret sag. Det kan fx være i forbindelse kommunens budget, som vedtages hvert år i oktober.

Hvad er på programmet på kurset i bedre høringssvar?

Et høringssvar har størst gennemslagskraft, hvis det er klart formuleret, let at forstå og ikke fylder for mange sider. Deltagerne får derfor i løbet af fire intensive timer et indblik i, hvordan man skriver kort, klart og overbevisende – med særligt fokus på de træk, der kendetegner høringssvar. Kursisterne får en række værktøjer, der hjælper med at tage udgangspunkt og reflektere over: Hvem skriver jeg til? og Hvad vil jeg gerne opnå?

Jeg gennemgår i løbet af kurset konkrete skrivemodeller og argumentationsteknikker samt en lang række sproglige tips og tricks, som kursisterne kan bruge til at formulere bedre høringssvar med et klart budskab. Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussion og øvelser. Deltagerne arbejder med deres egne (eller fælles) høringssvar og tekster på kurset.

Kursisterne får udleveret min bog, Skriv bedre nu, som kurset tager udgangspunkt i. Bogen kan bruges som et praktisk opslagsværk og håndbog med egne noter, næste gang kursisten skal skrive et høringssvar.

Hvem kan deltage i kurset om bedre høringssvar?

Kurset henvender sig blandt andet til tillidsrepræsentanter, medarbejdere der deltager i fx samarbejds- eller MED-udvalg, råd (fx ældreråd eller handicapråd) samt andre personer, der skal give skriftlige svar med vægtige argumenter for eller imod en given sag.

Hvad siger andre om kurset i bedre høringssvar?

Kursister, der har været på mit kursus i at skrive bedre høringssvar, har blandt andet skrevet følgende i deres evalueringer:

  • Håndgribeligt, brugbart. Vedkommende.
  • Konkrete anbefalinger, der kan anvendes med det samme og i andre sammenhænge.
  • Underviserens disponering af tiden til input og gruppearbejde har været godt, og der er en god afveksling mellem teori og øvelser.
  • Supergodt materiale – bogen – så kan man få mere med hjem, end man har hørt.
  • Det bedste kursus i lange tider!

Lyder kurset i bedre høringssvar som noget for dig?

Er I flere i din virksomhed, der har brug for et kursus i at skrive bedre høringssvar, så kommer jeg gerne til jer. Jeg tilpasser altid mine kurser til den enkelte organisation. Ring på 81 71 00 17, og hør nærmere.

Share This