Når jeg kommer rundt i kommunerne, så er jeg altid så imponeret over den energi og opfindsomhed, der lægges for dagen i de mange hørings- og inddragelsesprocesser, der afvikles med borgere, brugere og foreninger. Det er en tidskrævende opgave, og der findes ikke (så vidt jeg ved) et overblik over alle de gode metoder og erfaringer.
Jeg hører ofte, at medarbejderne ude i kommunerne efterspørger en håndbog eller en  casesamling med gode erfaringer, tips og tricks. Derfor vil jeg prøve at samle noget af denne viden op, så flere kan få glæde af den.Høringsproces

Jeg vil samle sammen

Jeg har i mange år drømt om at samle de gode ideer og erfaringer, der findes ude hos jer, så flere kan få glæde af jeres viden om høring og inddragelse. Jeg vil lave en vejledning – måske et lille opslagsværk – der kan give et hurtigt overblik og en masse gode ideer og værktøjer. Formålet med vejledningen er, at du måske kan gøre din høringsproces hurtigere og bedre næste gang.

Vil du dele din viden?

Jeg har allerede samlet en del materiale sammen fra forskellige kommuner. Men vil gerne have flere bud. Har du gode tips og værktøjer, du gerne vil dele med andre?
Send mig en mail: mb@bolvigkom.dk, eller skriv en kommentar her på siden.

Hvis du ikke har lyst til at sende mig noget, men gerne vil fortælle om dine erfaringer, så send mig dine kontaktinformationer, så kontakter jeg dig.

På forhånd tak 🙂

PS – Jeg lægger den færdige vejledning her på min hjemmeside, du får et tip!

Læs også Inddragelse kræver klare rammer

Hvornår politiserer embedsmænd, og hvornår er de bare gode rådgivere? Balancen er hårfin og giver ofte anledning til konflikter og mistillid mellem kommunens embedsmænd og de lokale politikere. En del af løsningen kan være bedre formidling af de politiske dagsordener. Læs her, hvordan du gør.

I Stevns Kommune kunne man opleve en uskøn forestilling for åbent tæppe. Her gik borgmesteren i avisen og anklagede embedsmændene for at give dårlig rådgivning i en fredningssag af Stevns Klint. Det er heldigvis sjældent, at det kommer så vidt. Men fredningssagen i Stevns er alligevel et meget godt eksempel på en sag, hvor manglende, skæv eller uklar rådgivning skaber mistillid mellem politikere og embedsmænd.

Bedre formidling giver bedre politiske debatter

Jeg kender ikke til den konkrete sag i Stevns, men jeg ved, at det har været en langstrakt og højspændt politisk sag, som jeg ikke skal kloge mig på. Mit ærinde er alene at slå et slag for bedre oplyste dagsordener. De kan nemlig være med til at skabe bedre politiske drøftelser og beslutninger – og dermed færre konflikter og mere tillid.

Motorvejssager eller flere scenarier

Når jeg læser sagsfremstillingerne om fredningssagen på Stevns Kommunes hjemmeside, så undrer det mig, at forvaltningen har valgt at formidle denne komplekse sag som en ”motorvejssag”. Altså en bred og jævn sagsfremstilling, der stort set kun benytter argumenter, der støtter ”sig-ja-til-fredning”. Når nu forvaltningen ved, at der er to udfaldsrum i denne sag (ja og nej til fredning), så burde de – rent formidlingsteknisk – bygge deres sag op i to helt adskilte spor. Her kunne de sagligt og fagligt argumentere for både en ja- og en nejløsning. Dette ville klæde både ja- og nejsigere på til at tage en politisk drøftelse på et oplyst grundlag!

Sådan formidler du en sag med to udfaldsrum

Hvis din sag har to (eller flere) helt oplagte udfaldsrum, så vil jeg anbefale at beskrive sagen i to helt adskilte spor. Det gør det nemlig lettere for dine politikere – og borgerne – at adskille og sammenligne de forskellige fordele og ulemper, der er ved de forskellige løsninger. Lad mig benytte sagen om fredningen af Stevns Klint som eksempel. Den har to oplagte scenarier:

Scenarie 1: Beskriv fordele, ulemper og konsekvenser ved at frede klinten (forklar fx hvad en fredning betyder for miljøet, lodsejerne, fremtidige byggemuligheder, stierne og de økonomiske konsekvenser).

Scenarie 2: Beskriv fordele, ulemper og konsekvenser ved ikke at frede klinten (forklar fx hvad det vil betyde for miljøet, lodsejerne, fremtidige byggemuligheder, stierne og de økonomiske konsekvenser).

Sørg for at bygge scenarierne helt parallelt op, så politikerne let kan sammenligne fordele og ulemper. Og slut eventuelt sagsfremstillingen af med at anbefale den løsning, som forvaltningen (fagligt og sagligt) anser som den mest hensigtsmæssige løsning.