Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune arbejder de med et stort og spændende projekt: Bedre borgerbreve. Kommunikationen er vores ansigt udadtil, skriver Ballerup Kommune i deres sprogguide til medarbejderne. De vil gern...

Læs mere

Egedal Kommune

Gennem flere år har Egedal Kommune arbejdet med at styrke den strategiske ledelseskommunikation, bl.a. i samarbejde med BolvigKom. I den forbindelse besluttede kommunens ledelse i sommeren 2017 at giv...

Læs mere

Furesø Kommune

I Furesø Kommune har de i mange år arbejdet med at forbedre og udvikle de politiske dagsordener. Kommunen arbejder med en række kvalitetskrav, som alle skribenter skal kende og leve op til. I 2015 kon...

Læs mere

Gentofte Kommune

Det er svært at skrive let. Den konklusion var man nået frem til i Økonomi, der er den centrale økonomifunktion i Gentofte Kommune. Derfor arrangerede Økonomi en række interne kurser, så økonomimedarb...

Læs mere

Greve Kommune

Greve Kommune og BolvigKom har haft et samarbejde om kvaliteten i de politiske dagsordener siden 2013. Det startede med et udviklingsprojekt, hvor Bolvigkom sammen med Greve Kommune fastlagde nogle kv...

Læs mere

Guldborgsund Kommune

De politiske dagsordener i Guldborgsund Kommune var lange, indviklede og meget forskellige. Politikerne og ledelsen havde længe ønsket sig et udviklingsprojekt, der kunne løfte kvaliteten i dagsordene...

Læs mere

Helsingør Kommune

Det begyndte med et stort forandringsprojekt. Helsingør Kommune satte en intensiv indsats i gang i 2015. De ville skabe endnu bedre politiske dagsordener, og målet var korte, klare tekster, flere valg...

Læs mere

Holbæk Kommune

I Holbæk Kommune oplevede de, at de lokale politikere stillede tydelige krav til de skribenter, der skriver dagsordenspunkter. Politikerne efterspurgte åbenhed, klarhed og politisk råderum. Derfor des...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

I Teknik- Og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune, skulle de holde en faglig dag for alle medarbejdere. De ønskede at få et inspirationsoplæg om skriftlig borgerkommunikation, fordi brevet fra kommunen...

Læs mere