Guldborgsund Kommune

Korte og klare politiske dagsordener

De politiske dagsordener i Guldborgsund Kommune var lange, indviklede og meget forskellige. Politikerne og ledelsen havde længe ønsket sig et udviklingsprojekt, der kunne løfte kvaliteten i dagsordenerne.

I tæt samarbejde med Byråds- og Direktionssekretariatet udviklede BolvigKom et skræddersyet forløb, der bestod af en analyse af dagsordener fra samtlige fagudvalg, to runder med intensiv undervisning af 80 ledere, sagsbehandlere og sagskoordinatorer og opfølgende opgaver med feedback til kursisterne på egen tekster.

Forløbet sluttede med en effektmåling, der viste fremskridt på alle målepunkter.

Guldborgsund Kommune måler ca. en gang om året på kvaliteten. Senest i 2020 har BolvigKom udført en stor kvalitetsmåling for kommunen.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Martin Weis Holm, afdelingsleder, Politik og Personale, Guldborgsund Kommune:

Cirka 80 medarbejdere gennemførte i 2014 BolvigKoms kursus i Bedre Dagsordner her i Guldborgsund Kommune. Marianne havde både direktører, centerchefer, ledere og specialister på skolebænken, hvor vi havde lagt særligt vægt på at formidle de politiske dagsordener kort og klart. Mange kursister har i deres tilbagemeldinger været særlige tilfredse med, at projektet var skræddersyet til vores organisation – alt fra undervisningsmateriale til øvelser og cases tager udgangspunkt i vores egen virkelighed.
Marianne er yderst professionel og hendes nære samarbejde med Byråds- og Direktionssekretariatet har gjort det muligt for os at arbejde videre med projektet. Vi følger løbende op med nye kvalitetsmålinger og kurser, så vi kan fastholde de gode resultater.