Skriv bedre borgerbreve

Gode breve, klar information og tydelige afgørelser til borgerne kan begrænse antallet af klager og øge arbejdsglæden blandt kommunens medarbejdere. Alligevel er de færreste medarbejdere, ledere og organisationer klædt på til at skrive på modtagernes præmisser.

Vil du og dine kollegaer gerne lære, hvordan I skriver breve, som borgerne nemt kan skimme, læse og forstå – også når det er en negativ afgørelse eller fagligt tung information?

Så er dette kursus noget for jer. Her letter vi låget til skribentens værktøjskasse og arbejder med gode eksempler og enkle metoder, som sætter jer i stand til at skrive saglige, faglige og venlige breve, der giver mening for borgeren.

Kurset henvender sig til medarbejdere i alle dele af den kommunale administration. Undervisningen tager afsæt i min bog “Skriv bedre borgerbreve”, som I får på kurset. Undervejs arbejder vi med eksempler fra jeres egen hverdag.

Har du spørgsmål eller er du bare nysgerrig? Ring til mig:
Marianne Bolvig: 81 71 00 17

_________________________________________________________________________________________________________________

Afdelingsleder Rikke Terslev Bengtson, Egedal Kommune:

”I Center for Borgerservice, Den Tværfaglige Myndighed, i Egedal Kommune har vi gennemført et stort projekt, der har haft fokus på at hjælpe vores myndighedsmedarbejdere med at skrive bedre afgørelser til borgerne. Da vi evaluerede projektet, viste det sig, at det har haft en enorm positiv og ikke mindst målbar effekt, blandt andet på grund af Marianne Bolvigs engagerede og kompetente undervisning. Medarbejdernes trivsel er steget, og antallet af klager er faldet, efterhånden som der i løbet af projektforløbet er kommet mere kvalitet og klarhed ind i formidlingen af vores afgørelser. Mine medarbejdere har nu fået styr på at skrive forståelige skriftlige afgørelser og er i det hele taget blevet meget bedre til at kommunikere professionelt – både mundtligt og skriftligt.”

Læs også artikel i Socialrådgiveren om dette projekt.

Skrivetips og blogindlæg