Furesø Kommune

tilbage på sporet

I Furesø Kommune har de i mange år arbejdet med at forbedre og udvikle de politiske dagsordener. Kommunen arbejder med en række kvalitetskrav, som alle skribenter skal kende og leve op til.

I 2015 kontaktede kommunen BolvigKom, fordi de havde brug for en ekstraordinær indsats. Kommunen havde fået mange nye chefer og medarbejdere, og man oplevede desuden, at det stramme fokus på kvalitetskravene over tid var gledet lidt i baggrunden. 
BolvigKom gennemførte en indsats, der bestod af:

En statusmåling
BolvigKom målte kvaliteten af de politiske dagsordener vha. kommunens otte målepunkter.

Kick-off for chefer
Kort møde, hvor vi gennemgik resultatet af målingen og aftalte det videre forløb for medarbejderne.

Cheferne først
Koncentreret kursus for chefgruppen, hvor vi havde særligt fokus på politisk råderum, argumentationsteknik, dilemmaer, og hvordan man bedst understøtter medarbejdernes læringsprocesser.

Grundkursus for nye skribenter
En hel dags undervisning og en halv dags opfølgning. Første undervisningsdag var en indføring i at skrive politiske dagsordner. På opfølgningsdagen arbejdede vi med den enkelte deltagers fremskridt og eventuelle udfordringer. 

Opfølgningskursus for erfarne skribenter
En halv dags undervisning for de skribenter, der tidligere har været på grundkursus. Fokus var her deltagernes egne tekster og udfordringer.