Greve Kommune

Greve Kommune og BolvigKom har haft et samarbejde om kvaliteten i de politiske dagsordener siden 2013.

Det startede med et udviklingsprojekt, hvor Bolvigkom sammen med Greve Kommune fastlagde nogle kvalitetsmål, der passede til kommunens vejledning. Herefter lavede BolvigKom den første kvalitetsmåling. På baggrund af resultatet udviklede BolvigKom et undervisningsforløb for de skribenter, der skriver politiske dagsordener. Efter undervisningen målte BolvigKom kvaliteten, og der var fremgang på alle målepunkter.

Greve Kommune får hvert år målt kvaliteten i de politiske dagsordener, og nye medarbejdere kommer på kursus, så kommunen sikrer, at kvaliteten fastholdes.