Helsingør Kommune

Det begyndte med et stort forandringsprojekt. Helsingør Kommune satte en intensiv indsats i gang i 2015. De ville skabe endnu bedre politiske dagsordener, og målet var korte, klare tekster, flere valgmuligheder og tydelige indstillinger.

BolvigKom lavede en kvalitetsmåling, og på baggrund af resultatet udviklede BolvigKom et undervisningsforløb for de skribenter, der skriver politiske dagsordener. Efter undervisningen målte BolvigKom kvaliteten, der viste fremgang på alle målepunkter.

Helsingør Kommune får hvert år målt kvaliteten i de politiske dagsordener, og nye medarbejdere kommer på kursus, så kommunen sikrer, at kvaliteten fastholdes.

BolvigKom har også undervist medarbejdere i Helsingør Kommune i at skrive bedre borgerbreve, bedre afgørelser, bedre høringssvar for tillidsrepræsentanter og bedre økonomitekster.