Kalundborg Kommune

I Kalundborg Kommune ønskede man en intensiv indsats, der skulle forbedre de politiske dagsordener i kommunen. Formålet med indsatsen var at påvirke målgruppens viden og holdninger – hvad er en god politisk dagsorden hos os, og samtidig give ledere og skribenter nye kompetencer. Målet var, at skribenterne skulle blive bedre til at skrive kortfattede dagsordener i et brugervenligt og aktivt sprog, der lever op til kommunens krav til den gode dagsorden.

Indsatsen strakte sig fra september 2015 til maj 2016 og havde følgende indsatser:

  1. 0-punktsmåling.  BolvigKom målte kvaliteten på de politiske dagsordener.
  2. Kick-off. Første møde med alle deltagere, hvor resultatet af målingen blev præsenteret og rammerne for projektet blev ridset op.
  3. Turboundervisning for chefer og direktion. En komprimeret eftermiddag, hvor chefer og direktion fik indblik i den undervisning, som deltagerne modtog og samtidig fik tips til, hvordan de kan understøtte den nye viden i organisationen.
  4. Holdundervisning: En hel dags undervisning og en halv dags opfølgning. Undervisningen tog udgangspunkt i kommunens skrivevejledning og særlige udfordringer, der kom til syne i 0-punktsmålingen. Den halve opsamlingsdag har fokus på deltagernes egne tekster og læring.
  5. Måling af effekt, der viste stor fremgang på alle målepunkter.