Lyngby-Taarbæk Kommune

Stramt og målrettet forløb med målbar effekt

Indviklede, indforståede og fagligt tunge. Nogenlunde sådan lød diagnosen, da BolvigKom tog en stikprøve af Lyngby-Taarbæk Kommunes politiske dagsordener. Og så tog kommunen affære.

Sammen med BolvigKom designede kommunen et stramt og målrettet forløb, der strakte sig over 11 måneder og omfattede 70 ledere, sagsbehandlere og sagskoordinatorer.

Forløbet bestod bl.a. af en analyse af dagsordener fra samtlige fagudvalg, to runder med intensiv undervisning og ’lektier’, tæt opfølgning og feedback samt en effektmåling. Undervejs bistod BolvigKom også med kommunikations- og projektrådgivning.

Resultatet af indsatsen blev et markant og målbart kvalitetsløft af de politiske dagsordener på stort set alle punkter – herunder teksternes struktur, længde, ordvalg og tydelighed om det politiske handlerum. Den tætte og direkte involvering af sagskoordinatorerne betød desuden, at de stod godt rustede til at videreføre den læring, organisationen havde høstet undervejs.

Efter projektet præsenterede BolvigKom resultaterne af effektmålingen for koncernledelsen sammen med anbefalinger til initiativer, der kunne hjælpe dem med at fastholde effekten af indsatsen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________