Odense Kommune

I Odense Kommune har de i en årrække arbejdet for at forbedre de politiske dagsordener. BolvigKom har siden 2015 bidraget i flere forskellige processer og i flere forvaltninger. Indsatserne har varieret: Fra kvalitetsmålinger, undervisningsdage for medarbejdere, temadage for chefgrupper og inspirationsoplæg til forandringsprocesser med effektmåling.

BolvigKom har hjulpet følgende forvaltninger:

  • Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
  • By- og Kulturforvaltningen
  • Ældre- og Handicapforvaltningen
  • Borgmesterforvaltningen, Sundhedssekretariatet
  • Børn- og Ungeforvaltningen
  • Workshops for skrivende medarbejdere, blandede hold fra alle forvaltninger