Slagelse Kommune

Slagelse Kommune tog allerede i 2013 fat på en stor forandringsproces. I Slagelse slog topledelsen fast, at de politiske dagsordener er rygraden i det lokale demokrati og styrer samarbejdet mellem forvaltningen og de folkevalgte politikere. Derfor er det et ufravigeligt krav, at sproget er klart og enkelt, så politikerne kan træffe beslutning på et oplyst grundlag.

BolvigKom lavede den første kvalitetsmåling i 2013 og udviklede et undervisningsforløb for de skribenter, der skriver politiske dagsordener i kommunen. Efter undervisningen målte BolvigKom kvaliteten, der viste fremgang på alle målepunkter.

Slagelse Kommune får jævnligt målt kvaliteten i de politiske dagsordener, og nye medarbejdere kommer på kursus, så kommunen sikrer, at kvaliteten fastholdes.