Vordingborg Kommune

Strategisk ledelseskommunikation og politiske dagsordener

Udfordringer har været forskellige, og løsninger har vi udviklet sammen. Nogenlunde sådan kan man beskrive det samarbejde, som BolvigKom har haft med Vordingborg Kommune i flere år. Nye opgaver, nye chefer og nye medarbejdere har i tidens løb skabt et behov for at udvikle nye løsninger og løfte kompetencerne.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lisbeth Vangsbjerg Mogensen, direktør i Vordingborg Kommune

Marianne Bolvig forstår at gøre de komplekse kommunikationsopgaver i en kommune konkrete og håndterbare. Jeg har anvendt Marianne Bolvig som konsulent både for medarbejdergrupper, der havde behov for at skrive bedre dagsordener til de politiske udvalg og til mine chefgrupper med henblik på at give dem værktøj til styrkelse af deres kommunikation på deres respektive felter.
Og Bolvig gør en klar forskel på begge typer af opgaver. Tilbagemeldingerne er, at både medarbejdere og chefer mærker, at hun har masser af erfaring, som kan gøre stoffet konkret og nemt at anvende efterfølgende. Hun evner at sammenkæde teori og praksis, og så er hun topforberedt og har sat sig ind i deres virkelighed. Mine bedste anbefalinger til BolvigKom.