Den store pakke i Fredericia …

På en kold og grå novembermorgen så Fredericia Rådhus sådan ud! 🎄🎉

Jeg ankom til dette fine syn, fordi jeg skulle skyde et nyt projekt i gang sammen med strategisk chefforum i Fredericia Kommune.

Jeg var inviteret til at holde et oplæg, fordi jeg i 2024 skal undervise skribenter og nøglepersoner på kurserne i ”Skriv bedre politiske dagsordener” i Fredericia Kommune.

Det er skønt at få lov til at starte en strategisk indsats i strategisk chefforum. For det er nemlig dem, der har besluttet, at der på kurserne skal være fokus på, hvordan sager skal planlægges, vinkles og disponeres. Deltagerne skal have inspiration og værktøjer til at formidle deres fagsprog, og de skal arbejde med forbedringspotentialer i deres egne tekster. På kurserne vil der desuden blive lejlighed til at arbejde med politiske handlemuligheder, og hvordan man skaber politisk råderum i sin sag.

Og starten i strategisk chefforum er så vigtig. Mine erfaringer fra andre lignende projekter vise nemlig, at tværorganisatoriske indsatser med fokus på mere ensartede dagsordener og værktøjer kan give vigtige sideeffekter i form af mere effektive arbejdsprocesser for alle – og større skriveglæde hos skribenterne.

I starten af det nye år vender jeg tilbage til Fredericia for at undervise. Og det glæder jeg mig til. 

  •