Fredensborg Kommune strammer op!

Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune valgte man i september 2019 at sætte en proces i gang, der skal forbedre kvaliteten af de politiske dagsordener.  

De politiske dagsordener er under forandring. De lokale politikere landet over stiller tydelige krav til kommunale embedsmænd, der skriver dagsordenspunkter. Politikerne vil have åbenhed, klarhed og politisk råderum. For at efterkomme disse forventninger besluttede Fredensborg Kommune at sætte en proces i gang, der blandt andet indeholder workshops for chefer, ledere og skrivende medarbejdere. Som afsæt for hele processen fik kommunen også foretaget en kvalitetsmåling foretaget på udvalgte dagsordenspunkter i juni 2019.

Processen strækker sig fra september 2019 til sommeren 2020.