Genbesøg i Næstved Kommune

Det er altid dejligt at få lov til at komme tilbage.

Jeg har fulgt Næstved Kommune i mange år, og jeg kommer jævnligt til kommunen for at løse opgaver. 

I denne uge havde kommunen inviteret nye skribenter på kursus. De skulle indføres i alle de krøller og udfordringer, man møder, når man som ny medarbejder skriver politiske dagsordener. Og som altid så foregår undervisningen i Næstved Kommunes smukke byrådssal.

Kommunen har en fin vejledning, som gør det nemt for skribenterne at indfri kommunens forventninger til den gode politiske dagsorden. Her er fx tydelige krav til overskrift, resumé og indstilling. Der står også noget om, hvor lang en sagsfremstilling må være, og hvordan skribenter kan prioritere deres stof.

Dagens kursister kvitterede med fine evalueringer: 

Spørgsmål – skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst:

Samlet

1. Jeg har lært noget, der er relevant for min arbejdssituation

4,94

2. Jeg er tilfreds med den samlede undervisning

4,88

3. Jeg er tilfreds med underviseren

4,94

Samlet scorer

4,92