Mere politisk råderum i Odense

Odense Byråd

I Odense møder jeg hver uge et nyt hold skribenter. Fra november 2019 til april 2020 skal forvaltningernes nøglepersoner gennemgå to workshops, hvor vi arbejder med formidling af de politiske dagsordener! Vi har fokus på bedre oplyste sager, mere politisk råderum – og dermed et bedre grundlag for det lokale demokrati! Det skal gerne blive sjovere og lettere at være politiker i Odense Byråd. Hele indsatsen skal evalueres i løbet af sommeren 2020.