Når hjernen kommer på overarbejde – en bog om compassion

Jeg fik en bog af en god bekendt. Den har jeg netop læst med stor fornøjelse. Den handler om vores umoderne hjerne, der har svært ved tilpasse sig udviklingen i det moderne samfund. Det resulterer i, at hjernen overbelastes. Vi får stress, bliver deprimerede, bliver skilt, sover dårligt – eller mistrives på anden vis.

Men der er naturligvis en løsning på dette. Løsningen hedder compassion. De to forfattere, Vibeke Lunding-Gregersen og Henrik Tingleff, argumenterer overbevisende for deres sag. Det handler om, at vi skal være mere ”menneskelige”. At vi skal øve os i at være opmærksomme på både egne og andres reaktioner, egen og andres lidelse – og gøre noget aktivt for at forebygge og hindre, at både vi selv eller andre mistrives.

En vej til et bæredygtigt liv og samfund går ifølge forfatterne gennem menneskets særlige evne til compassion.  I bogen får læseren teorien forklaret og forfatterne giver eksempler på, hvordan vi kan anvende mere compassion i hverdagen og på arbejdspladsen – både overfor andre og overfor os selv.

En rigtig fin og velskrevet bog.

Læs mere om compassion