Skriv gode borgersvar

Jeg hjælper i de kommende måneder medarbejderne hos Nordsjællands Park & Vej med at skrive gode svar til borgerne. Nordsjællands Park & Vej er et fællesskab mellem Fredensborg og Helsingør Kommuner. De har overtaget løsningen af en række anlægs-, drifts og vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet, fx vedligeholdelse af veje, cykelstier, parker, strande og vandløb.

Alle disse områder har stor borgeropmærksomhed, og derfor får Nordsjællands Park & Vej mange mails og telefonopkald fra borgerne. De spørge fx om, hvorfor kommunen ikke har slået græsset, lappet hullerne i vejen eller ryddet sne?

Jeg hjælper medarbejderne med at udforme gode svar til borgerne. Og vi har set på, hvordan de kan bruge de mange henvendelser til at forebygge opkald og mails i fremtiden.