Solrød Kommune tager politikernes briller på

I den seneste tid har jeg været flere gange i Solrød Kommune. De arbejder lige nu med at forbedre kvaliteten af deres politiske dagsordener. På kurserne holder adm. direktør Henrik Winther Nielsen et fremragende indlæg. En lille tale til kursisterne, mens de drikker morgenkaffe.

I sit oplæg giver Henrik Winther Nielsen kursisterne et indblik i målgruppens verden. Hvordan ser en politisk dagsorden ud, når vi læser den med politikernes briller? Hvad spørger de om på de politiske møder, og hvad er vigtigt for de lokale politikere i Solrød Kommune?

De vigtigste råd fra Henrik Winther Nielsen til skribenterne er:

Skriv altid med et borgerperspektiv

Mange fagfolk glemmer i deres iver og begejstring at have fokus på borgerens perspektiv, når de skal skrive en sag. Fx. i sagen om affaldssortering, der primært  forholder sig til de miljømæssige fordele, men glemmer de konsekvenser der evt. må være for borgerne. Og sagen om skolelukningen handler mest om økonomi og effektivisering, men nedtoner de konsekvenser der evt. må være for de daglige brugere. Men politikerne stå på mål for deres beslutninger, når de møder borgeren i Netto. Her har de brug for argumenter, der giver mening for borgeren.


Hav respekt for politikernes lokalkendskab

Politikerne har et stort lokalkendskab. De er brugere af skoler, foreninger og andre lokale tilbud, og de møder borgerne hver eneste dag. Derfor skal vi som embedsmænd huske på og respektere, at deres holdninger tager konkret udgangspunkt i det daglige møde med borgerne. Når politikerne somme tider træffer andre beslutninger, end dem embedsmændene anbefaler, så bunder det ofte i deres fine fornemmelse for, hvad der rører sig i det lokale miljø. Som lokalepolitiker er man valgt til at repræsentere de lokale interesser, og det skal vi som embedsfolk have dyb respekt for.

Vil du vide mere om mine kurser i politiske dagsordener.