Teknik- og miljømedarbejdere skriver bedre til borgerne

Jeg har netop gennemført halve inspirationsdage for specialister på Teknik og Miljøområdet i en kommune. På disse onlinekurser satte vi fokus på skriftlig borgerkommunikation. På kurset blev deltagerne introduceret for forskellige teknikker og værktøjer, der kan lette deres skriveprocesser og forbedre den skriftlige kommunikation til borgerne.

Kære, hej eller kærlig hilsen?
På kurset talte vi om afsenderforhold, tone, stil, myndighedssprog og servicesprog. En undersøgelse fra Dansk Sprognævn gav en god debat. For er det en god idé at skrive kære til fru Hansen, der for fjerde gang skriver til kommunen for at klage over den skæve flise i hendes fortov? Og hvad med hej fru Hansen?

Læs denne artikel, der fortæller lidt om, hvor forskelligt vi opfatter start- og sluthilsner.

På et inspirationskursus om borgerbreve er det også en god idé at tjekke sin egen sprogstil. Deltagerne læser på forhånd et udvalg af deres egen skriftlige borgerkommunikation og skal før kurset overveje: Hvilke signaler sender du? Hvordan er tonen, stilen og sproget?