Skriv bedre dagsordener

Politiske dagsordener skal være enkle og forståelige for både folkevalgte og borgere. Kom på kursus og lær, hvordan du og dine kollegaer kan skrive gode tekster uden at slække på jeres faglighed.

I får konkrete redskaber til at omsætte jeres viden til korte, præcise beslutningsoplæg med en klar argumentation. Vi gennemgår kravene til den gode politiske dagsorden, og I lærer bl.a. at prioritere indholdet, at styrke budskabet, at arbejde med politiske handlemuligheder og at kvalitetstjekke teksten.

Undervisningen tager afsæt i min bog “Skriv bedre nu”, som I får på kurset. Undervejs bruger vi jeres egne politiske dagsordener som eksempler.


Katrine Lindegaard, udvalgskoordinator og specialkonsulent, Lyngby-Taarbæk Kommune:

Vi har i Lyngby Taarbæk Kommune et mål om, at vores politiske dagsordener skal være bedre. De skal være skrevet i et tydeligt og et enkelt sprog, og de skal fungere som et godt beslutningsgrundlag for vores politikere. Det har været et ønske fra vores politikere såvel som fra direktionen.

Vi har derfor samarbejdet med BolvigKom om et generelt kompetenceløft af vores medarbejdere og ledere i organisationen, og her har Marianne fungeret som underviser og tæt sparringspartner. Den gode og tætte dialog mellem os og Marianne har resulteret i nogle meget veltilrettelagte undervisningsforløb og mini-seminarer med fokus på, hvad der gør en dagsorden god i Lyngby-Taarbæk Kommune.  

Marianne har været god til at sætte sig ind i vores hverdag og har løbende brugt tid på at læse vores mange udvalgssager. Det har i den grad givet pote i form af nogle meget nærværende og lærerige undervisningsforløb med positiv feedback fra kursisterne og øget efterspørgsel efter denne læring, også hos vores ledere. Vi har derfor valgt løbende at følge op med kvalitetsmålinger og flere kurser.

Vi kan varmt anbefale Marianne Bolvig som underviser og sparringspartner for andre kommuner, der vil øge kvaliteten af den politiske betjening og beslutningsproces.

Skrivetips og blogindlæg