Tilfredse kursister i Frederikssund


Frederikssund Kommune er i gang med et udviklingsforløb: ”Bedre politiske dagsordener i Frederikssund Kommune”. Forløbet skal gøre medarbejdere og ledere endnu bedre til at skrive politiske dagsordener. Ca. 95 deltagere har været igennem et kompetenceudviklingsforløb.

Første del af forløbet – heldagskursus – blev afholdt fra maj til august 2022. Anden del, opsamlingskurset, i oktober. Alle deltagerne har udfyldt evalueringsskemaer.

Skriftlige deltagerevalueringer

Generelt har kursisterne været meget positive og tilfredse med kurset. På en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er bedst) har deltagerne givet kurset en samlet scorer på 4,8.

 

Hvad fremhæver kursisterne?

Der var især tre emner, som kursisterne fremhævede i de åbne besvarelser:

  • Kursusdagen var bygget godt op
  • Undervisningen var konkret og praksisnær
  • Underviserens kompetencer

Kursusdagen var bygget godt op

Kursisterne roste, at der var god afveksling mellem teori og praksis. Flere roste, at der opstod gode dialoger, når kursisterne drøftede egne tekster og erfaringer med kollegaer. Kursisterne følte sig godt inddraget i kursusdagen og flere nævnte at:

”… variationen mellem undervisning og dialog og den løbende tilpasning af undervisning var god”.

Undervisningen var konkret og praksisnær

Kursisterne roste, at undervisningen var relevant i forhold til deres egen hverdag. Brugen af eksempler – at det var deres egne eksempler, gav en nær forbindelse til hverdagen. En kursist skrev:

“Afsindigt mange gode pointer i et praksisnært perspektiv.”

Underviserens kompetencer

Mange kursister roste underviserens engagement, humør og viden. En kursist skrev:

“Kommunikationen var tydelig, og kurset var sjovt. Underviseren er megadygtig og inspirerende!”

Vil du vide mere om mine kurser?