Læg en plan, før du skriver

Kender du nogen, der går i gang med at bygge et hus uden at have en tegning? Jeg gør ikke.

Men jeg kender mange skribenter, der går i gang med at skrive en tekst uden en plan. I mine øjne spilder de tiden.

Hvis du ikke har overblik over, hvilke elementer der skal indgå i din tekst, inden du skriver, så er der stor sandsynlighed for, at din redigeringsfase bliver unødvendigt omfattende og tidskrævende.

Følg disse tre trin, så er du godt på vej.

 

1. Start med overskriften

Kom godt fra start. Skriv en kort og dækkende overskrift, der opsummerer det, du gerne vil fortælle med din tekst. Vi kalder det tekstens hovedbudskab. En indholdsbeskrivende overskrift består af en handling, tekstens hovedbudskab og måske også tid og sted.

Eksempel
Lad os tage et eksempel. En overskrift, jeg har hentet i en kommunes politiske dagsorden:

Brandforebyggende initiativ

Denne overskrift er bred og overordnet, og den siger ikke noget om, hvad der skal ske (handling), og hvilket konkret initiativ der er tale om (nøgleord).

Når jeg fisker lidt flere informationer ud af teksten, så kommer overskriften til at se sådan ud:

Beslutning om at deltage i kampagnen ”Tjek på røgalarmen” i 2018

Hvis jeg sætter overskriften ind i et skema, kan du se, hvordan sætningen er bygget op:

2. Skriv derefter et resume


Et godt resume introducerer tekstens indhold. Resumeet skaber overblik og letter læserens opgave med at forstå din tekst. Et godt resume giver svar på:

  • Hvad handler min tekst om?
  • Hvorfor skriver jeg den?
  • Hvad vil jeg gerne have læseren til at vide eller gøre?

Eksempel
Teksten fra før har jeg forsynet med et resume. Det ser således ud:

Kommunen ønsker at styrke det brandforebyggende arbejde. Særligt ældre er en udsat borgergruppe, når det gælder brand i eget hjem. Derfor fremlægger kommunen et forslag om at deltage i den årlige kampagne ”Tjek på røgalarmer”, der sætter fokus på brandsikkerhed i private hjem.
Det politiske udvalg skal tage stilling til, om de kan tilslutte sig forslaget.

 

3. Brug underoverskrifter som vejviser

Skriv nu alle de overskrifter, som du mener er relevante for at belyse din tekst. I ovennævnte tilfælde kunne overskrifterne se således ud:

  • Ældre er en udsat gruppe, når det gælder brand i eget hjem
  • ”Tjek på røgalarmer” er en landsdækkende og gennemprøvet kampagne
  • En lokal arbejdsgruppe planlægger og koordinerer indsatsen
  • Lokale spejdere og brandmænd besøger udvalgte boligområder med mange ældre
  • Det er gratis for kommunen at deltage i kampagnen.

Nu har jeg lavet en disposition for teksten, og jeg skal blot fylde de relevante informationer ind under de fem overskrifter.

 

Læseren kan afkode teksten ved hjælp af underoverskrifterne

Vi forestiller os ofte, at vores læsere læser teksten fra toppen og ned. Men det gør de sjældent. Læserne hopper rundt og plukker de informationer, der er relevante for dem. Derfor har underoverskrifterne en vigtig funktion i din tekst: De giver læseren overblik og mulighed for at hoppe rundt i din tekst.

 

Spar tid, lav en disposition, før du skriver

Når jeg underviser, træner jeg mine kursister i at udfylde ”et forklæde”, før de går i krig med hele teksten.
Den er god til at skabe struktur og overblik, inden du skriver.

Læs også dette indlæg, der fortæller om, hvordan du skaber et klart fokus i din tekst. Uden et tydeligt fokus bliver din tekst hurtigt rodet og svær at forstå, fordi det ikke er tydeligt for læseren, hvad det egentlig er, du vil fortælle.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Skrivetips og blogindlæg