Det vigtigste kursus i 2024!

“Velkommen på årets vigtigste kursus”!

Sådan indleder kommunaldirektør Thomas Jaap kurserne i Fredericia Kommune.

Klokken er 8 og i kursuslokalet sidder fagspecialister fra alle dele af kommunen. 

De kurser, vi her sætter i gang, skal være med til at give vores politikere bedre beslutningsgrundlag og skabe mere fokus på det politiske råderum. Derfor skal vi også skrive i et enkelt og klart sprog, hvor vi tydeligt skelner mellem det indhold, der er politisk relevant og det indhold, der er administrativt, siger Thomas Jaap.

Endelig håber jeg også, at kurserne vil  gøre os i stand til at stramme op på processerne i dagsordensproduktionen, så der måske ikke bliver helt så mange rettelser og tilbageløb.

Om kurset “Skriv bedre politiske dagsordener”

På kurset gennemgår jeg kravene til den gode politiske dagsorden, og deltagerne lærer bl.a. at prioritere indholdet, at styrke budskabet og at arbejde med indstillinger, der giver politisk råderum og tydelige beslutninger. Kommunens egne dagsordener indgår som eksempler.

Kurset er bygget op om kommunens vejledning og aktuelle sagsfremstillinger fra hjemmesiden.

Kurset er et undervisningsforløb, der strækker sig over tre måneder. Først et heldagskursus, hvor deltagerne bliver klædt på og afprøver de forskellige værktøjer. Tre måneder senere et halvdagskursus, hvor vi følger op på deltagernes læring.

Direktion, chefer og ledere er med ombord

Kursusdag for ledere, på et 3 timers kursus blev lederne præsenteret for idéer og værktøjer, der kan være med til at understøtte mere ensartede produkter og mere effektive processer, når organisationen arbejder med de politiske dagsordener.

Strategisk kickoff  i strategisk chefforum, hvor deltagerne drøfter og udveksler erfaringer på tværs af organisationen. Mine erfaringer fra lignende projekter vise, at tværorganisatoriske indsatser med fokus på mere ensartede dagsordener og værktøjer kan give vigtige sideeffekter i form af mere effektive arbejdsprocesser for alle. Læs også: Den store pakke i Fredericia … – BOLVIGKOM