På brevvaskeri i Sønderborg

“Det er sjovt og meget lærerigt”, sagde en kursist, “sådan at få lov til at vaske sine egne breve”.

Jeg har været en tur i Sønderborg og besøge det tekniske område. De sender mange myndighedsbreve som fx afgørelser, påbud og svar på klager. Mange af brevene er både teknisk- og juridisk kompliceret stof, der skal oversættes til almindeligt dansk.

Min erfaring er, at man lærer bedst ved praksisnær undervisning. Derfor var kursusdagene i Sønderborg bygget op om deltagernes egne breve og kommunens skrivevejledning.

Læs mere om mine kurser om Bedre borgerbreve.